xs
xsm
sm
md
lg

TWZ เพิ่มทุน 660.45 ล้าน ลุยรถยนต์ไฟฟ้า-ปล่อยสินเชื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น" เพิ่มทุน 660.45 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นใหม่ 6,604.45 ล้านบาท จัดสรรผู้ถือหุ้น 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.10 บาท ระดมทุนลุยโครงการรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมดัน “สกายเวลล์ ลีสซิ่ง” ให้บริการรูปแบบ Non-Bank ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อและนาโน ไฟแนนซ์ เผยอยู่ระหว่างเจรจาโรงงานผู้ผลิตถุงมือยางและคู่ค้า คาดใช้เงินลงทุน 300 ล้านบาท

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 990.66 ล้านบาท เป็น 1,651.11 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6,604.45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นมูลค่า 660.45 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 โดยจะขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อจะนำไปใช้ในโครงการที่อยู่ในแผนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย โครงการพัฒนาธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าโครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ทั้งการให้สินเชื่อประเภทลีสซิ่ง สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อเช่าซื้อ ที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทฯ ซึ่งหมายถึงธุรกิจอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น ขณะที่เงินจากการเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระหนี้ธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจเดิม เพื่อให้ธุรกิจสามารถฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้ภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

“TWZ มองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมาเราเปิดตัวโครงการรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่าระยะยาว ผ่านการถือหุ้นในบริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีวี สมาร์ท เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีพันธมิตรอย่างบริษัท ดีจริง ออโต้ ที่มีความเข้มแข็งทั้งฐานลูกค้ารถยนต์ให้เช่าและฐานการเงินที่แข็งแกร่งเข้ามาสนับสนุน ซึ่งในส่วนของสกายเวลล์ ลีสซิ่ง ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) นั้น นอกจากจะให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแล้ว เรายังมีแผนจะให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งโครงการเหล่านี้มีพัฒนาการตามแผนที่เราวางไว้ โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้” นายพุทธชาติ กล่าว

นายพุทธชาติ กล่าวด้วยว่า บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนอื่นๆ สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยล่าสุดอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับโรงงานผลิตถุงมือยางและคู่ค้า (เทรดเดอร์) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารเข้าศึกษาความไปได้ของโครงการ ตลอดจนศึกษาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หากได้ข้อสรุปจากการศึกษา บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 300 ล้านบาทเพื่อวางมัดจำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเท่านั้น

“ต้องยอมรับว่า ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพลิกโฉม หรือ Transformation ด้วยการสร้างโมเดลที่มีศักยภาพสูงมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ธุรกิจได้ จากเดิมที่ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากส่งผลให้อัตรากำไรค่อนข้างต่ำ เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจ ขณะที่ช่องทางขายแบบเดิมก็ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ จึงได้ส่งทีมงานพัฒนาธุรกิจร่วมกันหาแนวทางในการขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจอื่นที่มีการเติบโตสูง ซึ่งการตัดสินใจลงทุนจะเป็นไปอย่างรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม ทั้งอัตราผลตอบแทนและความคุ้มค่าของเงินลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน” ประธานกรรมการ TWZ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...