xs
xsm
sm
md
lg

SME D Bank ขานรับนโยบาย ก.อุตฯ เติมทุน ดบ.ถูก 1% ต่อปี เสิร์ฟสินเชื่อ “เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” ยกระดับข้ามผ่านโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าหน่วยร่วมเติมทุนโครงการสินเชื่อ “เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท เปิดโอกาสนิติบุคคลที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 7 ปี เพื่อเสริมสภาพคล่อง ยกระดับธุรกิจ ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 สู่ธุรกิจยุค New Normal

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อ “เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท สนับสนุนให้เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ โดยมี SME D Bank เป็นหน่วยร่วมทำหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของกองทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง สำรองเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยี สนับสนุนการเติบโตสู่ยุค New Normal

สำหรับสินเชื่อดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีกค้าส่ง หรือผู้ใช้ในธุรกิจ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ 4.กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต/ผู้ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 5.กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และ 6.กลุ่มธุรกิจ Tech Startup รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กอป.) กำหนด

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ แบ่งเป็นการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ ต้องจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วนการค้าปลีกหรือการค้าส่ง ต้องจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ต้องมีระบบบัญชีเดียว หรือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว มีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 12 งวด โดยผู้ขออนุมัติสินเชื่อไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ณ วันที่ยื่นใบคำขอเข้าร่วม

อีกทั้งผู้ขอสินเชื่อต้องไม่อยู่ระหว่างได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท โครงการฟื้นฟูฯ สำหรับ SMEs คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท

ผู้สนใจสินเชื่อเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย สามารถแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thaismefund.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โทร.0-2202-3879 และ Call Center ของ SME D Bank โทร.1357

“รัฐบาลให้ความสำคัญของการส่งเสริมเอสเอ็มอียกระดับปรับธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ จึงได้อนุมัติสินเชื่อเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยมี SME D Bank เป็นหน่วยร่วมดำเนินการพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งโครงการนี้จะเป็นอีกกลไกสำคัญช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถดำเนินธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้สามารถฟื้นตัว และเข้มแข็งได้ในเร็ววัน” น.ส.นารถนารี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น