xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.ชี้โควิด-19-ตรุษจีนดันสินค้าเกษตร ก.พ.แนวโน้มราคาสูงขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 12,104-12,276 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.09-4.55% เนื่องจากราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งขัน ทำให้ประเทศคู่ค้ามีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 11,073-11,721 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.95-10.04% เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงและมีความต้องการใช้ข้าวเหนียวเพื่อทำขนมไหว้เจ้าเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 8.15-8.19 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.50-1.00% เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีน้อย ขณะที่ความต้องการใช้ยังขยายตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 53.85-54.15 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.94-1.50% เนื่องจากความต้องการใช้น้ำยางพาราข้นเพื่อนำไปผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอนและเกิดการกลายพันธุ์ ขณะที่ปริมาณยางพาราออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ และราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.03-2.08 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.50-2.97% เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนด้านความต้องการของโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และมาตรการส่งเสริมการใช้เอทานอลภายในประเทศที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น

ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 6.80-6.95 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57-2.72% เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ประกอบกับการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่จะเริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) ในภาคการขนส่งเพิ่มขึ้น

สุกร ราคาอยู่ที่ 76.39-77.03 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.95-2.80% เนื่องจากการเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ทำให้ความต้องการบริโภคสุกรเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมีการประกาศจากภาครัฐเรื่องเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หลังปิดการเรียนชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,827-8,856 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 0.28 - 1.72% เนื่องจากปัญหาการล็อกดาวน์ของท่าเรือในประเทศคู่ค้าบางประเทศ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้การส่งออกข้าวทางเรือ ส่งผลให้ประเทศคู่ค้ามีการปรับแผนการซื้อข้าวเท่าที่จำเป็น

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 15.87-16.12 เซนต์/ปอนด์ (10.51-10.68 บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อน 2.00-3.50% เนื่องจากคาดการณ์ว่าค่าเงินเรียลของประเทศบราซิลจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศบราซิลส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้น และยังมีความกังวลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงไตรมาสแรก ที่อาจจะทำให้การบริโภคน้ำตาลทั่วโลกลดลง 2-3 ล้านตัน ส่งผลให้นักลงทุนและนักเก็งกำไร ทำการขายตั๋วซื้อน้ำตาล

กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 132.15-136.15 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 4.79-7.59% เนื่องจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ความต้องการในประเทศยังคงชะลอตัวจากภาคการท่องเที่ยวที่ซบเซา ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้ประชาชนจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะไก่สดและเนื้อหมู ส่งผลให้ความต้องการบริโภคกุ้งลดลง


กำลังโหลดความคิดเห็น