xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวนกว่า 10,000 ชุด ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการพักชำระหนี้ และมีสินเชื่อฟื้นฟูหลังประสบภัยรองรับกรณีเกษตรกรต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตรภายหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...