xs
xsm
sm
md
lg

ไซมิส แอสเสทพร้อมเข้าเทรดหุ้น IPO 25 ธ.ค. ระดมทุนขยายธุรกิจอสังหาฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ บมจ.ไซมิส แอสเสท ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำแบบครบวงจรพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 ธ.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,113.51 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SA”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ.ไซมิส แอสเสท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SA” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่ง SA ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ โดยสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แกทรัพย์สินที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่มีศักยภาพในรูปแบบของ Branded Residence ด้วยการยกระดับคุณภาพของทรัพย์สินผ่านการให้บริการหลังการขายด้วยการนำแบรนด์โรงแรมชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับโลกเข้ามาให้บริการภายในโครงการที่พักอาศัย ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขายทั้งหมด 7 โครงการ มูลค่าประมาณ 17,000 ล้านบาท โครงการระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท และโครงการในอนาคต 2 โครงการที่คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในช่วง 3-4 ปีนี้ มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ SA มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 1,111.55 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 961.55 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 825 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,113.51 ล้านบาท โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

ด้าน นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท โดย SA มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Blossom Condo @ Fashion 3 2) โครงการ ABOVE 39 และ 3) โครงการ Blossom Condo @ Thung Song Hong Station ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยคาดว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินและยกระดับผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ถือหุ้นรวม 35.80% 2) นายอุทร ภูษิตกาญจนา ถือหุ้น 15.50% และ 3) นายธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ ถือหุ้น 11.20% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 5.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 17.2 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 352.3 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.32 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น