xs
xsm
sm
md
lg

LPP เปิดตัว LPP Smart Security Center ให้บริการ 24 ชั่วโมง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์LPP เปิดตัว LPP Smart Security Center ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่โครงการภายใต้การบริหารของบริษัทLPP ในทุกๆ วัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งเป้าครอบคลุมการให้บริการไม่น้อยกว่า 100 โครงการ ในปี 2565

น.ส.สมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือบริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวถึงการเปิดตัว LPP Smart Security Center ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย ที่ตั้งอยู่บนชั้น 38 ของอาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ว่า บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของเจ้าของร่วมในโครงการอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย ภายใต้การบริหารงานของ LPP ที่มีอยู่มากกว่า 200 โครงการ ทั้งภายใต้การพัฒนาของ LPN และโครงการอื่นที่ไม่ใช่ของ LPN ครอบคลุมห้องชุดกว่า 150,000 ห้อง มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันกว่า 200,000 คน ทำให้บริษัทได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมา รองรับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนที่เราบริหารอยู่ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและออกแบบให้สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยให้แก่ทุกพื้นที่ในโครงการที่บริษัทบริหารอยู่ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเจ้าของร่วม และเพิ่มมาตรการดูแลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

“ศูนย์รักษาความปลอดภัย LPP Smart Security Center ถูกออกแบบโดยการนำเอาเทคโนโลยี CCTV Solution ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบ IT (Information Technology) ทำงานผสมผสานเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่บริษัทดูแลและรับผิดชอบอยู่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง ระบบได้นำเอาระบบของ CCTV Solution เข้าไปติดตั้งในบริเวณจุดเสี่ยง และโดยรอบของโครงการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบปฏิบัติการของศูนย์สั่งการ หรือ Security Commander Support Center ที่ชั้น 38 ของตึกลุมพีนี ทาวเวอร์ โดยระบบดังกล่าวจะมีการแจ้งเตือนกรณีที่พบความผิดปกติในพื้นที่ โดยส่งสัญญาณไปที่ ศูนย์สั่งการ หรือ Security Commander Support Center ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ทางศูนย์จะประสานงานกับทีมงานฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าไปปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและทีมงานคุณภาพภายใต้มาตรฐานของ LPP เพื่อให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่สมาชิกทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ ให้มีความอุ่นใจและความสบายใจ เมื่อพักอาศัยอยู่ในโครงการภายใต้การบริหารงานของ LPP

ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เริ่มนำไปใช้ใน 3 โครงการของบริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของ LPP ประกอบด้วย โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32 โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2 และโครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้น แต่จากการดำเนินงานมาตลอด 3 เดือนพบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารดีขึ้นโดยเฉพาะการดูแลและตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะทางด้านความปลอดภัยต่างๆ เข้าไปให้ความรู้แก่ทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในชุมชน เช่น มาตรการป้องกันและการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การเข้าระงับเหตุเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ หรือการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะแก่ทางเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

“จากการทดสอบระบบและการนำไปใช้จริงที่โครงการทั้ง 3 โครงการ ทำให้เรามั่นใจว่า ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย LPP Smart Security Center จะสามารถตอบโจทย์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่โครงการทุกโครงการภายใต้การบริหารงานของ LPP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน โดยเรามีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการระบบดังกล่าวกับโครงการภายใต้การบริหารของ LPP ให้ไม่น้อยกว่า 100 โครงการในปี 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการของเราในทุกๆ วัน เพราะเราใส่ใจ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการดูแลผู้อยู่อาศัยในทุกชุมชนของเราภายใต้นโยบาย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” เพื่อให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกๆ คน”
กำลังโหลดความคิดเห็น...