xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทยอยู่ระหว่างพิจารณาสถานะ ยันพร้อมเป็นเครื่องมือรัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานกฤษฎีกาตีความให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเป็นองค์กรมหาชน จึงอาจจะส่งผลให้ธนาคารกรุงไทยพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ ว่า การเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่นั้นไม่ได้ทำให้การทำงานของธนาคารเปลี่ยนแปลง เพราะธนาคารกรุงไทยก็ยังเป็นกิจการซึ่งถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐ ขณะที่กองทุนฟื้นฟูฯ ก็เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท.ก็เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยจะยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างๆ เช่นเดิม ยังคงเป็นหน่วยงานที่มีผู้ถือหุ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ และกระทรวงการคลังก็ยังใช้ธนาคารเป็นช่องทางในการดำเนินนโยบาย กระทรวงการคลังก็ส่งผู้บริหารมาเป็นกรรมการ และบริหารธนาคารผ่าน พ.ร.บ.มหาชนอยู่ ขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนกระบวนการที่ต้องกระทำอะไรต่อไปนั้น กระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยก็ต้องมาหารือและดำเนินการต่อไป

"การที่ธนาคารกรุงไทยไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ ก็ไม่ทำให้การดำเนินงานของธนาคารผิดปกติไปจากเดิม เพียงแต่ว่าการตีความการเป็นรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.งบประมาณปัจจุบัน หลังจากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2561 และกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2562 ก็เป็นการนำมาซึ่งการที่กองทุนฟื้นฟูต้องความชัดเจนถึงสถานะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจต่อหรือไม่ ซึ่งเขาก็ชี้มาว่าหากพิจารณาตาม พ.ร.บ.งบประมาณก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ"

นายผยง ศรีวณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า ธนาคารได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังตามปกติอยู่แล้ว รวมถึงเรื่องนี้ก็เช่นกัน ซึ่งขณะนี้กำลังทำความเข้าใจกับกฎหมาย และอยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งธนาคารมีหน่วยงานกฎหมายภายในดูอยู่เช่นกัน

สำหรับสวัสดิการที่เคยได้อยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้น นายผยง กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกรุงไทยในปัจจุบันไม่ได้พึ่งพางบประมาณแผ่นดิน เป็นเพียงเรื่องของการถือหุ้นของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ไม่ว่าค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ ก็ออกมาจากกิจกรรมของธนาคาร จึงเรียกว่าเราเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

"การที่ธนาคารจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ก็เป็นเพียงแค่การบูรณาการทางกฎหมาย แต่การขับเคลื่อนกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์ มีใบอนุญาตชัดเจนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่แตกต่างกันไป เขาก็กำหนดนโยบายตามบริบท ของเราก็ไม่ได้แตกต่าง แต่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูล และหากมีความชัดเจนก็จะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่สิ่งที่อยากจะบอกคือธนาคารกรุงไทยที่เป็นองค์กรสถาบันหลักในการช่วยคนไทย เป็นสิ่งที่ทำแล้วซึ่งทำหลายปีแล้ว และบริบทของธนาคารกรุงไทยก็จะเดินในโรดแมปเหมือนเดิม มีความมุ่งมั่นและชัดเจน ตอบโจทย์คนไทยทุกภาคส่วนโดยไม่ต้องร้องขอ"
กำลังโหลดความคิดเห็น...