xs
xsm
sm
md
lg

ชริ้งเฟล็กซ์ เคาะราคา IPO ที่ 3.80 บาท/หุ้น เปิดขาย 19-22 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ SFT เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.80 บาท ระหว่างวันที่ 19-22 ต.ค.63 คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 456 ล้านบาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

การกำหนดราคาขาย IPO ดังกล่าวกระทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ปัจจุบัน SFT เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่ครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค มีทุนจดทะเบียน จำนวน 220 ล้านบาท แบ่งเป็น 440 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 160 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.27% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 พร้อมกับลงทุนในเครื่องจักร รองรับการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อผลักดันการเติบโตในอนาคต ส่วนที่เหลือจะนำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน


กำลังโหลดความคิดเห็น...