xs
xsm
sm
md
lg

การเคหะฯ รับลูกนโยบายกระทรวงการคลัง ออก Social Bond 6,800 ลบ. ลดพึ่งพางบรัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
กคช. เดินหน้าระดมทุนดึงเม็ดเงินในระบบพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับความต้องการผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ลดการพึ่งพางบอุดหนุนจากภาครัฐ ล่าสุด ออกพันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้านบาท มอบหมาย ธนาคารออมสินจัดจำหน่าย เล็งนำเงินจากการออกพันธบัตร รีไฟแนนช์ 3 โครงการหลัก “บ้านเอื้ออาทร -แพ็ควัน -ppp” แจงรายได้จากการรีไฟแนนซ์จะนำไปพัฒนาโครงการเคหะประชาสุข 100,000 หน่วยในระยะ 5 ปี ตั้งเป้า 28 ก.ค.64 ส่งมอบล็อตแรก 20,000หน่วย คาดใช้งบลงทุน 12,000 ล้านบา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ได้ลงนามสัญญาการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) วงเงิน 6,800 ล้านบาท ของการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นการออกพันธบัตรเพื่อสังคมครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG Bond) ที่สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจออกพันธบัตรเพื่อสังคม พันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำเงินที่ระดมทุนได้มาพัฒนาประเทศ

สำหรับเป้าหมายในการออกพันธบัตรครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการ Refinance การลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ในโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการแพ็ควัน และโครงการร่วมทุนเอกชน (ppp) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยทั้งประเภท เช่า เช่าซื้อ และซื้อ ในราคามี่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 คือ การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มีความยั่งยืนและประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ คาดว่าจะมีประชาชนประมาณ 13,569 ครัวเรือน หรือประมาณ 54,000 คน ได้รับประโยชน์จากการออกพันธบัตรในครั้งนี้

"การออกพันธบัตรจะดำเนินการออกเป็น 3 ชุดคือ อายุ 5 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี วงเงิน 2,800 ล้านบาท และอายุ 15 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท กำหนดออกพันธบัตรในวันที่ 23 ก.ย.63 ซึ่ง กคช. จะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าจาก Asian Development Bank ทำให้การออกพันธบัตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ International Capital Markets Association (ICMA) และ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)"

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า สำหรับรายได้ที่เกิดจากการรีไฟแนนซ์โครงการที่อยู่อาศัย การเคหะฯ จะนำไปลงทุนพัฒนาโครงการเคหะประชาสุข ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแบบเช่าซื้อ ที่ได้รับนโยบายให้จัดสร้าง 100,000 หน่วย ในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 64-69 โดยให้จัดสร้างปีละ 20,000 หน่วย ซึ่งจะใช้งบลงทุนประมาณ 12,000 ล้านบาท และส่งมอบในวันที่ 28 ก.ค.ของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นโยบายการออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติในปี 2564 เพิ่มเติมว่า การเคหะแห่งชาติมีแผนการระดมทุนในรูปแบบการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) หรือพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ซึ่งเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการบ้านเคหะสุขประชา ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้รับนโยบายให้จัดสร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 100,000 หน่วย ในระยะเวลา 5 ปี โดยนำที่ดินที่เป็นซังคอส และที่ดินสะสมจำนวน 51 แปลงของ กคช.ใช้ในการพัฒนาโครงการ

“นอกจากการออกพันธบัตรในครั้งนี้แล้ว ในปี 64 กคช. ยังตั้งเป้าหมายการออกพันธบัตรเพื่อสังคม หรือพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคม หรือ Social Bond ของการเคหะฯ ปี 63 วงเงินไม่เกิน 6,800 ล้านบาท นับเป็นครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจไทยที่มีการออกพันธบัตรประเภทนี้ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้คัดเลือกธนาคารออมสินให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร มีจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.02% ต่อปี รุ่น 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.64% ต่อปี และรุ่น 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ ได้เปิดให้นักลงทุนแสดงความจำนงแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ย.63 และจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 22 ก.ย.63 นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...