xs
xsm
sm
md
lg

“กฟผ.” จับมือ “กคช.” พัฒนาบ้านเบอร์ 5 สู่ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กฟผ.ลงนามร่วมการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เดินหน้าพัฒนาบ้านเบอร์ 5 พร้อมขยายขอบเขตความร่วมมือสู่ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดึงเทคโนโลยีบริหารสู่พลังงานอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ผ่านแอปพลิเคชัน ควบคู่สร้างตลาดออนไลน์ชุมชนร่วมกัน ภายในปี 2568 เผยตั้งแต่ปี 2560 ติดฉลากเบอร์ 5 ให้บ้านของ กคช.แล้ว 14 โครงการลดค่าไฟฟ้าผู้อยู่อาศัยได้ 14.4 ล้านบาทต่อปี

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เปิดเผยหลังการลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นว่า กฟผ.ได้ดำเนินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับเป็นบ้านประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ในโครงการบ้านที่อยู่อาศัยสร้างใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางของ กคช.รวมแล้ว 14 โครงการ และปี 2563 ได้ขยายขอบเขตสู่โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือ SSC สำหรับบ้านและอาคารเก่าในโครงการของ กคช. ฃที่มีอยู่กว่า 7 แสนยูนิต ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

“ตั้งแต่ปี 2560 ได้มีการยกระดับให้เกิดการออกแบบ ก่อสร้าง เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ใน 14 โครงการ คาดว่าเมื่อดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งผลให้ประเทศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 3.6 ล้านหน่วยต่อปี ลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของผู้อาศัยได้ประมาณ 14.4 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 1,800 ตันต่อปี โดยได้มีการเปิดตัวโครงการนำร่องบ้านเบอร์ 5 แห่งแรก ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 และ กฟผ. ยังเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนอื่นของ กคช.อีกด้วย” นายบุญญนิตย์กล่าว

สำหรับโครงการ SSC ปี 2563 ได้วางแนวทางที่จะบูรณาการระบบแสงผลและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ พร้อมบริหารจัดการพลังงานองค์รวมแบบอัจฉริยะ (Smart Energy Solution) จัดแสดงผ่านแอปพลิเคชันให้ผู้อาศัยเห็นถึงข้อมูลการใช้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนในระบบ Online for Life สร้างทักษะอาชีพ ผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ และรูปแบบ On-ground for Life ตลาดนัดสินค้าชุมชนของ กฟผ.และ กคช.เป็นต้น ซึ่งดำเนินการนำร่องที่บ้านเอื้ออาทรบางโฉลง จ.สมุทรปราการ โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการจนถึงปี 2568

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า โครงการบ้านเบอร์ 5 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องในภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2560-2562 ที่ผ่านมา กคช.ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบ้านเบอร์ 5 จำนวน 14 โครงการ รวม 3,411 หน่วย
กำลังโหลดความคิดเห็น