xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ร่วมเสวนาออนไลน์นวัตกรรมการเงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “Way forward in driving impact investment in Thailand” ในงาน Driving Impact Investment in Thailand : SDG Impact Accelerator Program จัดโดย UNDP ร่วมกับ ChangeFusion เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลการใช้นวัตกรรมการเงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และแนวทางที่ภาครัฐและเอกชนจะสนับสนุนให้กิจการดังกล่าวเติบโตต่อไปได้ในเวทีโลก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้เสวนาในหัวข้อดังกล่าวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมในไทย ได้แก่ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม นายวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง โดยมี Mr. Renaud Meyer ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

“ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานพัฒนาตลาดทุนได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดช่องทางให้วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)* สามารถระดมทุนด้วยการออกเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อสำนักงาน ซึ่งทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ รวมถึงสนับสนุนให้มีการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (green bond, social bond, and sustainability bond) ซึ่งที่ผ่านมามีกิจการหลายแห่งที่ให้ความสนใจและสามารถระดมทุนผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จตามความเห็นของตน ประเด็นเรื่องความยั่งยืนเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจ ก.ล.ต. ให้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 -2565) (National Action Plan : NAP) โดยรับผิดชอบในการผลักดันให้ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งในกลไกที่จะขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศ ทั้งนี้ การทำงานในด้านความยั่งยืนนั้น แม้ในระยะสั้นอาจดูเหมือนทำให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ตนเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วจะเกิดความคุ้มค่าทั้งต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม ” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...