xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. เดินสายโรดโชว์ 4 ภาค ดันแนวคิด “ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใคร ๆ ก็ทำได้”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต. พร้อมให้ความรู้ผู้สนใจลงทุนและประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินสัญจร 4 ภาค นครราชสีมา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ สงขลา ภายใต้แนวคิด “ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใคร ๆ ก็ทำได้” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมควบคู่กับการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนทั่วโลก ก.ล.ต. ได้สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนรายย่อยต่อตลาดทุนไทย (วันที่ 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2563) พบว่าส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นและมีแผนลงทุนเพิ่มในตลาดทุนไทยในช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าได้ลงทุนในช่วงการระบาดของ COVID-19 และในจำนวนนี้ 1 ใน 4 เป็นผู้ลงทุนรายใหม่ ก.ล.ต. ในฐานะที่มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในทุก ๆ ด้าน จึงมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนด้วยความเข้าใจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว”

ในปีนี้ ก.ล.ต. มีแผนที่จะพบผู้ลงทุนเพื่อให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินสัญจร 4 ภาค คือ จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสงขลา ซึ่งจะเริ่มที่งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 14 Money Expo 2020 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ เป็นงานแรกของปี ภายใต้แนวคิด “ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใคร ๆ ก็ทำได้” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทยเห็นความสำคัญของการออมควบคู่กับการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจที่ว่าการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัวและทำได้ไม่ยาก มีเงินเพียง 100 บาทก็ลงทุนได้

ภายในงานผู้สนใจลงทุนจะได้สัมผัสกับสถานีเรียนรู้การลงทุนครบวงจร 5 สถานี ตั้งแต่ (1) จุดลงทะเบียนเพื่อตรวจสุขภาพการเงิน (2) ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนตามระดับความเสี่ยง (suitability test) เพื่อรู้จักความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง (3) เรียนรู้รูปแบบการออมและการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (4) เรียนรู้เท่าทันกลโกงที่มักหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ และ (5) รู้จักบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลตลาดทุน และแหล่งความรู้การออมการลงทุนในรูปแบบ e-library


กำลังโหลดความคิดเห็น