xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหุ้นไทยติด Top 10 ตลาดหุ้นโลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่โดดเด่นของ บจ. และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10 จากผลการจัดอันดับในรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” โดย Corporate Knights และ AVIVA สะท้อน บจ. ไทยเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ยกระดับตลาดทุนได้รับการยอมรับในระดับสากล

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสและมีคุณภาพ ล่าสุด รายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” ที่จัดทำโดย Corporate Knights และ AVIVA ได้จัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ซึ่งตลาดหุ้นไทยติดอันดับ 9 และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

“ความสำเร็จในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในตลาดทุน การที่ บจ. ไทยครองความเป็นที่หนึ่งของเอเชียด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืนพร้อมส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของ บจ. เพื่อยกระดับตลาดหุ้นไทยด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องต่อแผนกลยุทธ์สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสร้างการเติบโตไปด้วยกันกับผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน (Grow with Stakeholders & Sustainable Society) อันจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ” นายภากร กล่าว

รายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” จัดทำโดย Corporate Knights ซึ่งเป็นสื่อด้านความยั่งยืนจากประเทศแคนาดา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก AVIVA ผู้ลงทุนสถาบันระดับโลก เพื่อสำรวจข้อมูลด้านความยั่งยืนใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการก๊าซเรือนกระจก 2) การใช้น้ำ 3) การใช้พลังงาน 4) อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน 5) การจัดการของเสีย 6) ค่าจ้างพนักงาน 7) อัตราการลาออกของพนักงาน จากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้อย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก จำนวน 6,261 บริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 2.ตลาดหลักทรัพย์สเปน 3.ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 4.ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 5.ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 6.ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี 7.ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 8.ตลาดหลักทรัพย์โคลัมเบีย ประเทศโคลัมเบีย 9.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10.ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ผู้สนใจสามารถติดตามรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure” ที่ www.corporateknights.com
กำลังโหลดความคิดเห็น...