xs
xsm
sm
md
lg

ธอส. ประกาศเพิ่มความช่วยเหลือลูกค้าที่รายได้ยังไม่กลับสู่ปกติ เปิดให้เข้ามาตรการ 8.5 พักชำระหนี้ต้น-ดอกเบี้ยถึง 31 ต.ค.63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธอส. ออกมาตรการ 8.5 ขยายความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วม 8 มาตรการตาม "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” รวมกว่า 4.7 แสนบัญชี ซึ่งคิดเป็นวงเงินกู้กว่า 4.7 แสนล้านบาท หลังพบลูกค้าที่ยังคงไม่มีความสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ กำหนดเงื่อนไขลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.63 ส่วนลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษก่อน โดยให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ 8.5 ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่ 13 ก.ค.-29 ส.ค.63

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคาร โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร ได้มีนโยบายให้ ธอส.แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยการจัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ผ่าน 8 มาตรการ ที่ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคาร ทั้งสถานะบัญชีปกติ สถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ หรือสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด หรือสถานะกฎหมายในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องในด้านสาธารณสุข

โดย ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าทั้ง 8 มาตรการ เป็นจำนวนรวม 475,800 บัญชี วงเงินกู้ 473,951 ล้านบาท ซึ่งมาตรการที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดคือ มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท หากปฏิบัติตามข้อตกลงของมาตรการ ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ถึง 174,598 บัญชี วงเงินกู้ 151,527 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวกำลังจะครบ 4 เดือนที่ลูกค้าได้รับการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 นั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 ซึ่งได้ยอมรับข้อตกลงของมาตรการไปแล้ว หากรายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่มีความสามารถที่จะกลับมาผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ ธอส.จึงได้เปิดให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม-29 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ มาตรการ 8.5 จะแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 2 กรณีคือ 1.กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย โดยจะพักชำระได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2.กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตามมาตรการที่ 8.5 ได้ด้วย โดยกรณีที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8.5 ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ให้หมดได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 และมีความพร้อมในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ สามารถกลับมาผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 เป็นต้นไปแล้วแต่กรณี


กำลังโหลดความคิดเห็น...