xs
xsm
sm
md
lg

ธสน.ต่อวาระ ‘พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา’ นั่งเอ็มดีสมัยที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีมติเป็นเอกฉันท์ต่อวาระ "พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา" ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธสน. อีก 1 สมัย มีระยะเวลา 8 เดือน เหตุเคยมีผลงานที่ดีระหว่างที่ยังดำรงตำแหน่งเอ็มดีในสมัยแรก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธสน. มีมติเอกฉันท์ให้ต่อวาระนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งจะครบวาระ 4 ปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธสน. เป็นกรรมการผู้จัดการ ธสน. สมัยที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536

ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารงานของนายพิศิษฐ์ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาทำให้ธนาคารฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตทั้งด้านสินเชื่อและการรับประกัน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจและบริการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยแม้ในภาวะวิกฤตต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธสน. โดยสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น...