xs
xsm
sm
md
lg

สศค. ย้ำรัฐบาลเยียวยาคนไทย 8 กลุ่มจนครบ 66 ล้านรายแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผอ.สศค. ย้ำรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาอุ้มคนไทยใน 8 กลุ่ม ได้จนครบทั้ง 66 ล้านรายแล้ว โดย 40 ล้านรายจะเป็นกลุ่มแรงงานทั้งที่อยู่ในและนอกระบบประกันสังคม

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงภาพรวมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของรัฐบาลว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการตั้งศูนย์เยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม ไม่เพียงแต่เฉพาะการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่เพียงอย่างเดียว แต่รัฐบาลยังได้มีมาตรการอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทั้ง 66 ล้านคน โดยการแบ่งกลุ่มประชาชนที่ได้ความช่วยเหลือออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

1.กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านราย ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม ของกระทรวงแรงงาน 2.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ 15 ล้านราย ซึ่งจะได้รับการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้ผ่านเกณฑ์เยียวยาแล้ว 15 ล้านราย

3.กลุ่มเกษตรกรอีก 10 ล้านราย ซึ่งอยู่ในความดูแลเยียวยาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งการจ่ายเงินนั้นได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างหน่วยงานราชการและท้องถิ่น รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมกว่า 3 ล้านราย ซึ่งรัฐบาได้ดูแลโดยการไม่ลดวันทำงาน ไม่ลดเงินเดือน โดยการช่วยเหลือแก่ทั้ง 4 กลุ่มนี้จะคิดเป็นจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 40 ล้านราย

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการ และรัฐบาลกำลังเตรียมให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ และคนชรา ซึ่งมีอีกประมาณ 13 ล้านราย ทั้งนี้ กลุ่มคนดังกล่าวจะอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำลังเตรียมที่จะเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือ โดยคาดว่าจะออกมาได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ 6 คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกราว 14.6 ล้านราย โดยพบว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 1-4 ที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลอีกประมาณ 2.4 ล้านราย

ส่วนกลุ่มที่ 7 คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังได้พบตัวตนของผู้ลงทะเบียนในกลุ่มนี้แล้ว ซึ่งจะเตรียมให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับกลุ่มที่มีอาชีพอิสระ และกลุ่มที่ 8 คือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสังคมในกรณีรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 ล้านราย โดยกลุ่มนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเข้าช่วยเหลือต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายลวรณ ย้ำว่า เมื่อนำรายชื่อของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ 5-8 ไปตรวจสอบตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว จะพบว่า ยังมีคนอีกไม่เกิน 12.5 ล้านราย ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล แต่หากรวมกลุ่มเยาวชนเข้าไปด้วยก็จะมีประมาณ 13.5 ล้านราย


กำลังโหลดความคิดเห็น