xs
xsm
sm
md
lg

ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร้อง ศบค.ช่วยเหลือหลังถูกพิษโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกระทบหนักจากพิษโควิด-19 จำนวนลูกค้าหาย ค่าใช้จ่ายพุ่ง เรียกร้องให้พิจารณาข้อเสนอแนวทางเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเป็นกรณีเร่งด่วน

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ TAFEX นำโดย นายสมชาย พิพัฒน์นันท์ นายกสมาคม นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ยื่นหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จนนำไปสู่การล็อกดาวน์ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐได้ออกมาเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรค เช่น ปิดห้างสรรพสินค้า ปิดน่านฟ้า ห้ามบุคคลจากทั่วโลกเดินทางเข้าประเทศไทย ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว จึงมีผลกระทบต่อธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรง เพราะเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวโดยตรงเช่นเดียวกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ โรงแรม จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่มีรายได้ เนื่องจากไม่มีลูกค้า ผู้ประกอบการต้องรับความเสี่ยงจากการถูกปิด หรือต้องหยุดทำการชั่วคราว สวนทางกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังคงอยู่ ทั้งค่าจ้าง ค่าเช่า และค่าความเสี่ยงของค่าเงินที่ผันผวนหนักอย่างไร้การควบคุม ประกอบกับที่รัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งปิดกิจการธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรง ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาใดๆ อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนที่ยังเปิดดำเนินการ และ/หรือส่วนที่ต้องปิดตัวลง

สถานการณ์ของปัญหาข้างต้น สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ TAFEX จึงได้มีหนังสือถึงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้พิจารณาข้อเสนอแนวทางเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเป็นกรณีเร่งด่วนในเรื่องต่างๆ เช่น ชดเชยรายได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากภาคประกันสังคม, ในด้านภาษีอากร ขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเลิกการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40), ขอพิจารณาให้สินเชื่อระยะสั้นโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ,


ขอให้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีโอกาสได้รับสินเชื่อในการประกอบธุรกิจได้มากขึ้นเพื่อให้มีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ, ขอให้เร่งพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโอนเงิน และเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเร็ว โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาเรื่องที่ยื่นร้องขอใบอนุญาตที่คั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายได้มีโอกาสในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ขออนุญาตได้แล้ว แต่ยังขาดระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ก็ขอให้เร่งรัดออกระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ได้มีโอกาสได้รับการเยียวยาในการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องได้บ้าง

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นก็เพื่อขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เพราะเป็นภาคธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...