xs
xsm
sm
md
lg

มอบหน้ากากอนามัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสรญา ชวาลดิฐ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร (ที่ 1 จากขวา) กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์ มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น (สามพันถ้วน) ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ที่ 3 จากซ้าย) และแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1.นางพะยอม ชมพูลาว
เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี
2.นางลัดดาวัลย์ ทินโสม
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
3.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
4.แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
5.นางสรญา ชวาลดิฐ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์
6.นายธนทัต ชวาลดิฐ
กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์
กำลังโหลดความคิดเห็น...