xs
xsm
sm
md
lg

SAWAD แจกฟรีประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน "เฟซบุ๊ก-ไลน์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศรีสวัสดิ์” แจกฟรีประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิฟรีผ่าน Facebook & Line@srisawad ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมเป็นต้นไป พร้อมกำชับพนักงานดูแลลูกค้าใกล้ชิด หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสาขาใกล้บ้านได้

น.ส.ธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทได้กำชับพนักงานให้ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และหากลูกค้ารายใดต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ไปติดต่อสาขาใกล้บ้านได้

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดแคมเปญพิเศษแจกฟรีประกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน Facebook & Line@srisawad ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ผู้ที่ลงทะเบียน 50,000 รายแรกจะได้สิทธิก่อน และเมื่อ‌มี‌การ‌ลง‌ทะเบียน‌เสร็จ‌สม‌บูรณ์‌จะจัดส่ง SMS เพื่อ‌ยืนยัน‌การ‌เอา‌ประกัน‌ภัย‌ให้‌ภายใน‌ 7 วัน โดยจะได้รับ‌ความ‌คุ้มครอง‌ 30 วัน‌ นับจากวันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ไม่เกินวัน‌ที่‌ 30 เมษายน‌ 2563 กรณี‌ผู้‌ลง‌ทะเบียน‌รับ‌สิทธิมี‌ข้อ‌สงสัย‌หรือ‌ต้องการ‌ข้อมูล‌เพิ่ม‌เติม‌ สามารถ‌ติดต่อ‌ได้ที่‌โทรศัพท์‌ หมายเลข‌ 0-2612-9888

“ภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด SAWAD ก็ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งลูกค้าของบริษัทเองถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสาขาใกล้บ้านได้ และเราก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ในเร็วๆ นี้” น.ส.ธิดา กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการรับสิทธิฟรีประกันโควิด-19 ดังนี้ 1.สงวน‌สิทธิสำหรับ‌ผู้‌ที่‌ลง‌ทะเบียน‌ 50,000 สิทธิแรก‌เท่านั้น‌ จำกัด‌ความ‌คุ้มครอง‌ 1 ราย‌ต่อ‌ 1 สิทธิ เงื่อนไข‌เป็น‌ไป‌ตาม‌ที่‌บริษัท‌ประกัน‌ภัย‌กำหนด‌ 2.ผู้‌เอา‌ประกัน‌ภัย‌จะ‌ต้อง‌มีอายุ‌ตั้งแต่‌ 20-64 ปีบ‌ริ‌บูรณ์‌ ณ‌ วัน‌ที่‌ทำ‌ประกัน‌ภัย‌ และ‌ถือ‌สัญชาติ‌ไทย‌ 3.ระยะ‌เวลา‌ประกัน‌ภัย‌ 30 วัน‌ นับ‌จาก‌วัน‌ที่‌ลง‌ทะเบียน‌ ทั้งนี้‌ ความ‌คุ้มครอง‌ต้อง‌ไม่‌เกิน‌วัน‌ที่‌ 30 เมษายน‌ 2563

4.กรณี‌เสีย‌ชีวิต‌ สูญ‌เสีย‌อวัยวะ‌ สายตา‌ ทุพพลภาพ‌ถาวร‌สิ้น‌เชิง‌ อัน‌เนื่อง‌มา‌จาก‌อุบัติเหตุ‌ (อบ‌.1) ไม่‌รวม‌การ‌ถูก‌ฆาตกรรม‌ ลอบ‌ทำร้าย‌ และ‌การ‌ขับขี่‌หรือ‌โดยสาร‌รถ‌จักรยานยนต์‌ 5.กรณี‌เจ็บ‌ป่วย‌ภาวะโคม่า‌ หรือ‌กรณี‌เจ็บ‌ป่วย‌ระยะ‌สุดท้าย‌จาก‌โควิด-19 วงเงิน‌คุ้มครอง‌สูงสุด‌ไม่‌เกิน‌ 100,000 บาท‌ต่อ‌ราย‌ 6.กรณี‌ชดเชย‌ราย‌ได้‌จาก‌การ‌เข้า‌รักษา‌ตัว‌ใน‌โรง‌พยาบาล‌แบบ‌ผู้‌ป่วย‌ใน‌จาก‌โควิด-19 สูงสุด‌วัน‌ละ‌ 1,000 บาท‌ ไม่‌เกิน‌ 15 วัน‌ ต่อ‌ผู้‌เอา‌ประกัน‌ภัย‌ (คุ้มครอง‌ภายใน‌ระยะ‌เวลา‌เอา‌ประกัน‌ภัย‌) 7.จำนวน‌เงิน‌เอา‌ประกัน‌ภัย‌เป็น‌ไป‌ตาม‌เงื่อนไข‌ของ‌แต่ละ‌ผลิตภัณฑ์‌ประกัน‌ภัย‌ และ‌ขึ้น‌อยู่‌กับ‌ผล‌การ‌พิจารณา‌รับ‌ประกัน‌ภัย‌ของ‌บริษัท‌ประกัน‌ภัย‌

8. กรมธรรม์‌ต้อง‌ยัง‌มี‌ผล‌บังคับ‌อยู่‌ ณ‌ วัน‌ที่‌ใช้‌สิทธิเรียก‌ร้อง‌ค่า‌สินไหม‌ทดแทน‌ 9.ราย‌ละเอียด‌ความ‌คุ้มครอง‌ เงื่อนไข‌ ข้อ‌ยกเว้น‌ ให้‌เป็น‌ไป‌ตาม‌กรมธรรม์‌ประกัน‌ภัย‌อุบัติ‌เหตุ ก‌ลุ่ม‌ของ‌บริษัท‌ประกัน‌ภัย‌


สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/srisawadpower/ หรือไลน์ @srisawad ได้ที่ https://lin.ee/hl1chsk


กำลังโหลดความคิดเห็น