xs
xsm
sm
md
lg

กรุงศรีออกมาตรการช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อย และลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อแบ่งเบาภาระ พักชำระหนี้ การปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประชาคมโลก และสร้างผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจในขณะนี้ และประเทศไทยก็มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างเช่นเดียวกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือกรุงศรี กรุ๊ป จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและลูกค้าบุคคล เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาตามสภาพการณ์ของธุรกิจและความเดือดร้อน เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ละราย

สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วย ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ให้พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด กรณีลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ส่วนลูกค้ากรุงศรี คอนซูมเมอร์ (สำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19) ให้พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้น สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ลดอัตราการผ่อนชำระจาก 10% เป็น 5% และสำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ลดอัตราการผ่อนชำระจาก 5% เป็น 3% หรือปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนเป็นรายกรณี
กำลังโหลดความคิดเห็น