xs
xsm
sm
md
lg

ธอส.รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธอส. รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2562 สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรทัดเทียมมาตรฐานโลก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2562 รางวัลสูงสุดที่สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่ามีความทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

โดย ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก และยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล TQA ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดในประเทศไทยได้รับรางวัล TQA มาตั้งแต่ปี 2554 และนับตั้งแต่ที่มีการมอบรางวัลเมื่อปี 2545 มีเพียงแค่ 6 องค์กรเท่านั้นที่ได้รับรางวัล TQA และหนึ่งในนั้นคือ ธอส.

ทั้งนี้ ธอส. ได้เริ่มสมัครเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเมื่อปี 2561 และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2561 จากนั้นได้นำรายงานผลการตรวจประเมินในปี 2561 มาใช้วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น จนนำมาสู่รางวัล TQA ประจำปี 2562 ซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าผลลัพธ์ที่ดี มาจากกระบวนงานที่ดี หรือ Good result comes from Good process ธอส. จึงได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในกระบวนการทำงาน ทำให้องค์กรมีผลลัพธ์ในการดำเนินงานเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


กำลังโหลดความคิดเห็น...