xs
xsm
sm
md
lg

เซ็นทรัลพัฒนา คาดรายได้รวมปี 63 โตราว 8% เตรียมเปิดตัวอสังหาฯ 4-5 โครงการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์CPN คาดรายได้รวมปี 63 โตราว 8% ตามค่าเช่า-บริการ พร้อมเปิดตัวอสังหาฯ 4-5 โครงการ เตรียมเดินหน้าแผนลดต้นทุน

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) วางแผนการดำเนินงานปี 63 ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตราว 8% จากปี 62 ที่มีรายได้รวม 38,403 ล้านบาท เนื่องจากเชื่อว่ารายได้การให้เช่าและบริการที่ยังเติบโตดี แม้ในปีนี้จะไม่มีศูนย์การค้าใหม่เปิดให้บริการ แต่ยังสามารถเติบโตจากศูนย์การค้าเดิม ศูนย์การค้าที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ และศูนย์การค้าที่เพิ่งเปิดใหม่ไปในปีก่อน

นอกจากนี้ รายได้การขายอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตขึ้น โดยสิ้นปี 62 มีจำนวนโครงการที่พักอาศัยที่เปิดตัวและอยู่ระหว่างการขายและโอน 7 โครงการ ขณะที่มีโครงการที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 4-5 โครงการ ซึ่งบางโครงการสามารถรับรู้เป็นรายได้ภายในปีนี้ โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยใกล้ศูนย์การค้าที่ยังคงมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ขณะที่รายได้อื่นๆ ที่จะเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจศูนย์การค้า

ด้านต้นทุนดำเนินงานและทางการเงินปีนี้คาดว่าจะสูงขึ้น แต่อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเติบโตของรายได้ โดยยังคงเน้นบริหารโครงสร้างต้นทุนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจให้เช่าและบริการ ด้วยมาตรการประหยัดพลังงานตามศูนย์การค้าต่างๆ เช่น การวางแผงโซลาร์รูฟท็อป และการเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคให้มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการใช้งานที่ลดลง รวมถึงการควบคุมต้นทุนอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ตามแผนการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน ประกอบกับความสามารถในการเพิ่มรายได้ จะช่วยทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีแผนจะปรับโครงสร้างดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมให้สอดคล้องกับแนวโน้มดอกเบี้ยที่อยู่ขาลง ประกอบกับ การลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยภายหลังจากการเข้าทำรายการกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) แล้วเสร็จส่งผลให้ต้นทุนทางการเงิน (ไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ 16) ปรับตัวลดลงได้

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คาดว่าจะสูงขึ้นในอัตราสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายการตลาดที่จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากศูนย์การค้า และบริหารค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกิจและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าใช้จ่ายการบริหารต่อรายได้รวม (SG&A Expense to Total Revenue Ratio) อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าได้

สำหรับแผนธุรกิจในระยะ 5 ปี ยังตั้งเป้ารายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ประมาณ 12% ต่อปี โดยกำหนดแนวทางขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงการปรับขึ้นค่าเช่าตามปกติ และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน รวมถึงศึกษาโอกาสเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

พร้อมกันนั้น บริษัทยังได้ศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต เช่น มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อขยายช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่และสอดคล้องกับแผนการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...