xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.ประเมินผลกระทบไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงที่สุดไตรมาส 1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธปท.ประเมินผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงที่สุดไตรมาส 1 เชื่อมั่นเศรษฐกิจกลับมาเติบโตเกินร้อยละ 3 ในปี 64

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตัวเลขจีดีพีปี 2562 ร้อยละ 2.4 และช่วงประมาณการจีดีพีปี 2563 ร้อยละ 1.5-2.5 ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศ ต่ำกว่าตัวเลขที่ ธปท.ประมาณไว้เดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.8 ตามลำดับ สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงแรง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของภัยแล้งต่อผลผลิตเกษตร และผลกระทบจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ต่อการใช้จ่ายภาครัฐมากกว่าคาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงต้นปีนี้ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ซึ่งเป็นปัจจัยใหม่ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการฯ ประเมินข้อมูลล่าสุดขณะนั้น พบว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมมาก คณะกรรมการฯ จึงมีมติเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องรอตัวเลขทางการจาก สศช.

ทั้งนี้ ธปท.จะเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยระหว่างนี้ ธปท.จะติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปัจจัยลบที่มีนัยสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ เบื้องต้น คาดว่าผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงที่สุดไตรมาสแรกของปีนี้ ก่อนที่จะทยอยปรับดีขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาขยายตัวเกินร้อยละ 3 ได้อีกในปี 2564 หากไม่มีปัจจัยลบอื่นเพิ่มเติม


กำลังโหลดความคิดเห็น...