xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ออมสิน ร่วมคณะรัฐมนตรีสัญจรประชารัฐสร้างไทย หวังพัฒนาปักษ์ใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารออมสิน ร่วมคณะสัญจรคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้านและแก้ไขหนี้นอกระบบ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมคณะรัฐมนตรี นำโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้" ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน นั้น ธนาคารออมสินดำเนินงานโดยมุ่งพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในทุกด้านของภาคใต้ รวมไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้านและแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยใช้กลไก "3 ออม 3 สร้าง" 3 ออม คือ (1) ออมเศรษฐกิจ (2) ออมสังคม (3) ออมสิ่งแวดล้อม และกลไก 3 สร้าง คือ (1) การสร้างความรู้/สร้างอาชีพ เช่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ธนาคารร่วมมือกับ 11 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จัดทำ 55 หลักสูตรเพื่ออบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหลังจากผู้มีรายได้น้อยเข้าอบรม พบว่า ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 75% (2) สร้างตลาด/สร้างรายได้ ธนาคารได้มีโครงการตลาด Digithai ยกระดับลูกค้าฐานรากที่ปักษ์ใต้สู่สังคมไร้เงินสด และโครงการตลาดร่วมกับภาคีในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด Street Food By GSB ซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3,000 ร้านค้า (3) สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยธนาคารตั้งเป้าในปี 63 จะผลักดันเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 หมื่นล้านบาท ด้วยการผลักดันนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมถึงการร่วมมือทุกภาคส่วน จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคารออมสิน ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมประสานพลัง อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของธนาคารออมสิน ที่ว่า "ธนาคารออมสิน เติบโตยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม" ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ให้แก่ลูกค้าธนาคารออมสินด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...