xs
xsm
sm
md
lg

เผยธีมหุ้น “ความปลอดภัย” มาแรง สร้างโอกาสรับผลตอบแทนดีระยะยาว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บลจ.วีมองธีม “ความปลอดภัย” มาแรง สร้างโอกาสรับผลตอบแทนดีระยะยาว พร้อมเปิดขาย IPO “กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ (WE-GSECURE)” ลงทุนบริษัทชั้นนำด้านความปลอดภัยกับการใช้ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทั่วโลก

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) เปิดเผยว่า ธีมการลงทุนหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นธีมการลงทุนที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากปัจจัยพื้นฐาน โดยจะเห็นได้ว่าความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลปัจจุบันที่มีการเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก ทำให้ผู้บริโภคซึ่งมีการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกไซเบอร์ รวมถึงภาครัฐและภาคธุรกิจต่างตระหนักถึงความสำคัญ และระมัดระวังความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์มากขึ้น การถูกโจมตีทางไซเบอร์ หรือจารกรรมข้อมูลสามารถสร้างความเสียหายทางการเงินในจำนวนมหาศาล ส่งผลให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อปกป้องทรัพย์สินและชีวิตเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีและฐานข้อมูล รวมถึง ความปลอดภัยในกระบวนการห่วงโซ่อาหาร น้ำ ดินและสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คาดว่าธุรกิจในกลุ่มสินค้าปลอดภัยจะเติบโต 5-8% ต่อเนื่องจนถึงปี 2568 ซึ่งนับเป็นช่วงเริ่มต้นของการเติบโตในธุรกิจกลุ่มดังกล่าว โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่ผลักดันให้การลงทุนกลุ่มดังกล่าวเติบโต ได้แก่ 1. การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนย้ายของประชากรและการเติบโตของสังคมเมือง รวมถึง Globalization ทำให้ความความเสี่ยงในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว การทำธุรกิจ และความต้องการความปลอดภัยในสังคมเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 2. แนวโน้มการเติบโตของสังคมเมืองทำให้รัฐบาลต้องเข้มงวดด้านกฎระเบียบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สินค้า เงินทุนและการป้องกันอาชญากรรม รวมถึงความเข้มงวดของกฎหมายในสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ 3.แนวโน้มการเติบโตของสังคมดิจิทัลที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันบนเครือข่าย การใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การจารกรรมในโลกไซเบอร์ ทำให้ความต้องการความปลอดภัยและมาตรฐานของระบบต่างๆ อาทิเช่น สาธารณูปโภคพื้นฐาน กลุ่มสินค้าที่ใช้นวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เช่น การใช้หุ่นยนต์ และการพัฒนาทางการแพทย์ ซึ่งเรามองว่าลักษณะดังกล่าวเป็น Super Trend ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อสร้างโอกาสการลงทุน บลจ.วีจึงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดวี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ (WE-GSECURE) ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม 2563 โดยกองทุนจะลงทุนผ่านกองทุนหลัก CS Investment Fund2 -Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund Class IB ซึ่งบริหารจัดการโดย Credit Suisse Asset Management ซึ่งมีทีมลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระยะยาวในหุ้นกลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและเติบโตยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...