xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.จับมือ ก.ล.ต.ส่งเสริมความรู้การเงิน-การลงทุนนักเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธ.ก.ส.จับมือ ก.ล.ต.เผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และส่งเสริมการออมนักเรียน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การส่งเสริมการออมเงิน สำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน” ระหว่างนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายอภิรมย์กล่าวว่า ธ.ก.ส.ทำโครงการโรงเรียนธนาคารตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส.กับ ก.ล.ต.ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการออมให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคาร โดยการจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร 2,330 โรงเรียน มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารกว่า 800,000 ราย และยอดเงินฝากรวมกว่า 1,000 ล้านบาท

นายอภิรมย์กล่าวถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) เมื่อวานที่ผ่านมามีมติเห็นชอบการเพิ่มทุน ธ.ก.ส.อีก 20,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้ครบทุกมิติว่า เงินจำนวนดังกล่าวจะทำให้ ธ.ก.ส.มีเงินทุนมากถึง 80,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร หลังจากนี้จะทำแผนงานระยะเวลา 5 ปีเพื่อส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสู่ภาคการเกษตร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และกองทุนหมู่บ้านต่อไป

นางสาวรื่นวดีกล่าวว่า โครงการโรงเรียนธนาคารปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีการออมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 11 ปี จึงเป็นโอกาสดีที่ ก.ล.ต. ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดทุนและส่งเสริมการออมระยะยาว จะสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผ่านโครงการดังกล่าวที่มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารจำนวนมาก ซึ่งอยากให้เยาวชนไทยจดจำ 4 คำนี้ไว้ คือ หาได้ ใช้เป็น ปลอดหนี้ มีเงินออม เพื่อนำไปเป็นหลักปฏิบัติในอนาคตต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...