xs
xsm
sm
md
lg

กรุงศรีฯ กำไรปี 62 เพิ่ม 32% รับรู้รายได้ขายหุ้น-สินเชื่อโต 8.7%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงศรีรายงานผกำไรสุทธิปี 2562 ที่ 32.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% ปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อที่แข็งแกร่งที่ 8.7%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)แจ้งผลประกอบการปี 2562 มีกำไรสุทธิ จำนวน 32.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.0% จากปี 2561 (หากไม่รวมรายการพิเศษที่บันทึกในปี 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน 26.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% จากปี 2561) โดยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 31.9% จากปี 2561 ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการบันทึกกำไรจากการขายหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.60% ปรับลดลงจาก 3.81% ในปี 2561 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ อยู่ที่ 42.9% ปรับดีขึ้นจาก 47.2% ในปี 2561

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 มีสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 146 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 8.7% จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการเติบโตครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ และมีสินเชื่อเพื่อรายย่อยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักในระดับการเติบโตที่ 11.1% และสินเชื่อเพื่อธุรกิจเพิ่มขึ้น 6.6% ขณะที่การเติบโตของเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 9.9% หรือจำนวน 141 พันล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 1.98% ปรับดีขึ้นจาก 2.08% ในปี 2561 อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ยังคงแข็งแกร่งที่ 163.8% และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ระดับ 16.56%

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจไม่เอื้ออำนวย ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธนาคาร กรุงศรีสามารถรายงานกำไรสุทธิ จำนวน 32.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.0% จากปีก่อนหน้า และสามารถขยายสินเชื่อได้ถึง 8.7% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารที่ 6-8% การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2562 สะท้อนความสามารถและความคล่องตัวของธนาคารในการปรับพอร์ตสินเชื่อไปสู่กลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง และสอดคล้องต่อเป้าหมายโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อเพื่อรายย่อยและสินเชื่อเพื่อธุรกิจในสัดส่วน 50:50 ตามเป้าหมายระยะกลางของธนาคาร

สำหรับแนวโน้มธุรกิจโดยรวมในปี 2563 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะยังคงเผชิญปัญหาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างประเทศ แต่ด้วยนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล กอปรกับการเร่งเบิกจ่ายการลงทุนของภาครัฐจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอยู่ในระดับ 2.5% ในปี 2563 กรุงศรีจึงตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อสำหรับปี 2563 ที่ 5-7% ด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีความรอบคอบระมัดระวัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดสินเชื่อรวม 1.82 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.57 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.36 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 267.01 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 16.56% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 11.89%
กำลังโหลดความคิดเห็น...