xs
xsm
sm
md
lg

"ธสน." ออกผลิตภัณฑ์ “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองผู้ประกอบที่มีมูลค่าส่งออก 200-500 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"เอ็กซิมแบงก์" ออกบริการประกันการส่งออกรูปใหม่ “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองความเสี่ยงของผู้ส่งออกขนาดกลางที่มีมูลค่าส่งออก 200-500 ล้านบาท คิดเบี้ยประกันเริ่มต้น 0.23% ของมูลค่าเอาประกันต่อปี ให้ส่วนลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อตลอดปี 63 อีก 50% คาดจะทำให้เกิดปริมาณธุรกิจสะสมด้านประกันการส่งออกมากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) คาดหมายถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกในปี 2563 จะคงยังมีความผันผวนและถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้แข่งขันได้ รวมทั้งกระจายตลาดไปยังประเทศหรือภูมิภาคใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อธุรกิจ

ธสน. จึงได้พัฒนาบริการประกันการส่งออกรูปแบบใหม่ “EXIM Smart Msurance” เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 200-500 ล้านบาทต่อปี จากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ทั้งความเสี่ยงทางการค้า ได้แก่ ผู้ซื้อล้มละลาย ปฏิเสธการชำระเงิน หรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า และความเสี่ยงทางการเมือง ได้แก่ การควบคุมการโอนเงินออกนอกประเทศ การห้ามนำเข้าสินค้าหรือผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการนำเข้าสินค้า และสงคราม จลาจล ปฏิวัติ โดยบริการดังกล่าวจะคิดอัตราค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 0.23% ของมูลค่าเอาประกันต่อปี และคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดปริมาณธุรกิจสะสมในด้านประกันการส่งออกมากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ บริการประกันการส่งออก “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เทอมการชำระเงินรูปแบบ D/P, D/A และ O/A สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ครอบคลุมกว่า 138 ประเทศทั่วโลก อัตราความคุ้มครองสูงถึง 90% ของมูลค่าความเสียหาย กรณีไม่มีการยื่นเคลมประกัน จะได้รับเบี้ยประกันคืน (No Claim Bonus) สูงสุดถึง 10% ของค่าเบี้ยประกันทั้งหมด พิเศษ! ลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ 50% เหลือรายละ 1,000 บาทตลอดปี 2563 และฟรี! ค่าข้อมูลผู้ซื้อ 5 รายแรกของกรมธรรม์สำหรับผู้ส่งออกที่ยื่นขอรับบริการและได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

นายพิศิษฐ์ ยังย้ำด้วยว่า ธสน. มีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศในทุกขนาดธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่พร้อมจะเริ่มต้นส่งออกและยังไม่มีหลักประกัน ไปจนถึงผู้ประกอบการรายกลางและรายใหญ่ ในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทย โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งเศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันสูง และตลาดเป็นของผู้ซื้อ ดังนั้น ธสน. จึงพัฒนาบริการประกันการส่งออกให้สามารถเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพแข่งขันได้มากขึ้น กล้าให้เทอมการชำระเงินที่ผ่อนปรนหรือตกลงค้าขายในวงเงินที่สูง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดหนี้สูญ นำไปสู่การเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...