xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยแจงกรณีซื้อหุ้นเอแบงก์ในพม่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกสิกรไทย ชี้แจงกรณีข่าวเข้าซื้อหุ้นเอแบงก์ในพม่า ระบุอยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าไปทำธุรกิจ ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน 3 ทางทั้ง "ตั้ง Subsidiary-ตั้งสาขา-ร่วมลงทุนในธนาคารท้องถิ่น" และกำลังเจรจารูปแบบ-โครงสร้างที่เหมาะสม

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเรื่องธนาคารเอยาวดี ฟาร์มเมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ หรือเอแบงก์ และธนาคารกสิกรไทยเข้าพบธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เรื่องการเข้าร่วมลงทุนในธนาคารเอแบงก์นั้น ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งว่า การพบปะในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อพัฒนาธุรกิจของธนาคารในประเทศพม่า ซึ่งปัจจุบันตามประกาศของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นั้นสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจได้ใน 3 รูปแบบดังนี้ หนึ่ง จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) สอง จัดตั้งสาขาต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยในพม่า (Foreign Bank Branch) และสาม การเข้าร่วมลงทุนในธนาคารท้องถิ่นในประเทศพม่า (Equity Participation)

ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง 3 ทาง ในการที่จะเข้าไปทำธุรกิจ และจากเนื้อหาของข่าวเรื่องการเข้าพบทางธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าดังกล่าว ความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า รวมทั้งธนาคารกำลังเจรจารูปแบบการลงทุนและโครงสร้างที่เหมาะสมที่การเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศพม่าที่ใช้เงินลงทุนที่คุ้มค่า สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าจะอนุมัติหรือไม่ และในรูปแบบใด

สำหรับการขยายธุรกิจสู่ประเทศพม่านั้น ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่ทำให้ประชาชนและธุรกิจในพม่าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น (Financial Inclusion) เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของพม่า ขยายโอกาสและความสัมพันธ์ให้แก่ธุรกิจข้ามระหว่างประเทศไทย-พม่าได้มากขึ้นด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...