xs
xsm
sm
md
lg

"ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น เล็งเข้าตลาด mai

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น เล็งเข้าตลาด mai โดยมี บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เผยระดมทุนเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (iiG) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หลังจากนั้นจะนำบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

กลุ่ม iiG เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ 4.ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ ได้แก่ เพื่อจ้างบุคลากรที่มีทักษะและขีดความสามารถสูง (Talents Acquisition) ในตำแหน่งต่าง ๆ, เพื่อพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing Center) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย และเพื่อลงทุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการต่างๆ ในอนาคตของบริษัทจะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้บริษัทจะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย ช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลและเติบโตได้อย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...