xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ลงนาม MOU จัดตั้งร้านกาแฟ Café Amazon for Chance ในรูปแบบเพื่อสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ PTTOR การจัดตั้งร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance) ในรูปแบบเพื่อสังคม หวังเป็นศูนย์การจัดอบรมเรียนรู้และให้โอกาสผู้พิการ ตลอดจนกลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้พัฒนาอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนเป็นการเสริมพลัง ลดความเหลื่อมล้ำ และลดปัญหาสังคม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (กลาง) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance) ในรูปแบบเพื่อสังคม กับนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และนางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อให้ Café Amazon for Chance เข้ามาเปิดให้บริการในที่ทำการของ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยพิธีลงนามนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ก.ล.ต. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ โดย ก.ล.ต. เองมีความมุ่งมั่นที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินนโยบายในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร โดยหนึ่งในนโยบายหลักคือการสนับสนุน ส่งเสริม และให้โอกาสแก่กลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งการเปิด Café Amazon for Chance ที่มีการจัดอบรมและพัฒนาให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีส่วนเป็นการเสริมพลัง ลดความเหลื่อมล้ำ และลดปัญหาสังคม นอกจากนี้ ยังมีส่วนสร้างรายได้แก่เกษตรกรโดยตรงอีกด้วย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...