xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยรับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อดิศวร์ หลายชูไทย (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อพิจารณามอบให้แก่องค์กรสมาชิกเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Sustainability Disclosure Community ทั้งหมด 104 องค์กร ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืนในระยะยาว โดยมี พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเร็วๆ นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...