xs
xsm
sm
md
lg

พีทีที โกลบอลฯ ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน-9 ธันวาคม 2562 นั้น สามารถซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 22,300,000 หุ้น คิดเป็น 0.495% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,187,603,325 บาท จากแผนที่จะใช้เงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด


มอบรางวัล SET Awards 2019
มอบรางวัล SET Awards 2019
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล SET Awards 2019 โดยกลุ่มรางวัล Business Excellence ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ได้แก่ ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บัตรกรุงไทย และ สุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล ส่วนรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ ได้แก่ พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence 8 บริษัทได้แก่ บมจ. บ้านปู บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี บมจ. ไออาร์พีซี บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย และ บมจ. ไทยออยล์
กำลังโหลดความคิดเห็น...