xs
xsm
sm
md
lg

ตลท. ย้ำดูแลการซื้อขายผู้ลงทุนทุกประเภทด้วยมาตรฐานเดียวกัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ำดูแลการซื้อขายผู้ลงทุนทุกประเภทด้วยมาตรฐานเดียวกัน หากตรวจพบการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมและเข้าข่ายความผิดตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเรื่องให้ ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยมีหลายประเภท ได้แก่ ผู้ลงทุนบุคคล ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีช่องทางการส่งคำสั่งได้หลายรูปแบบ เช่น ผู้แนะนำการลงทุน (IC) การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่าน DMA ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำกับดูแลการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ และอาจเข้าข่ายการสร้างราคา ด้วยมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ลงทุนทุกประเภท และทุกช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ หากตรวจพบการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมและเข้าข่ายความผิดตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเรื่องให้ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...