xs
xsm
sm
md
lg

ยอดรวมใช้จ่ายชิมช้อปใช้รวมถึง 1 ธ.ค. มีกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุวันนี้เป็นวันสุดท้าย และสิทธิที่เหลือจะมาเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป ส่วนยอดรวมการใช้จ่ายจากผู้มีสิทธิกว่า 11.7 ล้านราย รวม 3 เฟสเมื่อถึงวันที่ 1 ธ.ค. จะมีทั้งสิ้น 17,872 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายกระเป๋า 1 กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท และกระเป๋า 2 อีกกว่า 6.2 พันล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ที่ได้เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 และรอบพิเศษสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ได้รับสิทธิรวม 1,448,012 ราย ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่า มีการลงทะเบียนที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่คาดการณ์ไว้แล้ว จึงจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุวันนี้เป็นวันสุดท้าย และจะปิดการลงทะเบียนในเวลา 18.00 น.

สำหรับการใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิรวม 3 เฟส จำนวน 11,769,870 ราย มีการใช้จ่ายรวม 17,872 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายจาก g-Wallet ช่อง 1 จำนวน 11,619 ล้านบาท สำหรับ g-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 247,020 ราย มียอดการใช้จ่ายรวม 6,252 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 25,314 บาท โดยยอดใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ยังคงขยายตัวเป็นอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

รองโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่า ประชาชนสามารถใช้สิทธิภายใต้มาตรการได้อย่างต่อเนื่องโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและมีสิทธิได้รับเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ 20 อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...