xs
xsm
sm
md
lg

“ชิมช้อปใช้” เฟส 1-3 ผลตอบรับดีต่อเนื่อง ความนิยม g-Wallet ช่อง 2 เพิ่มขึ้น ยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10 เท่า ใน 1 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ชิมช้อปใช้” เฟส 1-3 ผลตอบรับดีต่อเนื่อง ความนิยม g-Wallet ช่อง 2 เพิ่มขึ้น ยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10 เท่า ใน 1 เดือน สำหรับการเข้าร่วมมาตรการนี้ ยังคงเปิดรับการลงทะเบียนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและมีสิทธิได้รับเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ 20 อีกด้วย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ "ชิมช้อปใช้" ซึ่งเห็นผลความสำเร็จในการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า g-Wallet ช่อง 2

ภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 3 เฟส จำนวน 11,761,099 ราย มีการใช้จ่ายรวม 16,535 ล้านบาท จากการวิเคราะห์พบว่า การใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเฟส 1 และเฟส 2 มีการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 1 คือ สิทธิ์จำนวน 1,000 บาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ดี ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา การใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เพิ่มสูงขึ้นถึง 353 ล้านบาทต่อวัน โดยมีกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า 21,000 คนต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดการใช้จ่ายรวม g-Wallet ช่อง 2 ประมาณ 4,928 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 ที่ประมาณ 400 ล้านบาท และมีค่าเฉลี่ยยอดการใช้จ่ายต่อรายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ประมาณ 23,109 บาท อีกทั้ง สัดส่วนการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เมื่อเทียบกับช่อง 1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของการใช้จ่ายรวม สะท้อนความนิยมของประชาชนต่อมาตรการ "ชิมช้อปใช้" ที่มีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเข้าร่วมมาตรการนี้ ยังคงเปิดรับการลงทะเบียนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกและให้มั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุทุกคนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการสามารถทยอยเข้าร่วมได้ตามความประสงค์ ในส่วนของการใช้จ่ายภายใต้มาตรการ ยังสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและมีสิทธิได้รับเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ 20 อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...