xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลส่งรายได้เข้าคลังเดือน ต.ค. กว่า 2.55 แสนล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สศค." เผยเดือนแรกของปีงบ 63 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังกว่า 2.55 แสนล้านบาท และมีเงินคงคลังรวมกว่า 3.8 แสนล้านบาท ขณะที่การจัดเก็บรายได้จะอยู่ที่ 2.41 แสนล้านบาท หรือสูงกว่าประมาณการ 3% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 23.1%

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือน ต.ค.62 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 63 ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 255,924 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 368,209 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ต.ค.62 มีจำนวนทั้งสิ้น 385,292 ล้านบาท

ส่วนผลการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือน ต.ค.62 นั้นมีทั้งสิ้น 241,822 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6,946 ล้านบาท หรือราว 3% และสูงกว่าเดือนเดียวกันปีก่อน 45,431 ล้านบาท หรือ 23.1% โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจจะมีสูงกว่าประมาณการ 5,548 ล้านบาท หรือราว 9.6% และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ 2,415 ล้านบาท หรือ 2%


กำลังโหลดความคิดเห็น...