xs
xsm
sm
md
lg

ศุภาลัย เผยผลสำรวจผู้บริโภคพบคนอายุน้อยใช้จ่ายง่ายกว่าคนสูงวัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์วิจัยศุภาลัย เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละช่วงวัย พบว่า คนอายุน้อยตั้งใจจะใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือที่อยู่อาศัยมากกว่าคนสูงวัย ในระยะ 1-5 ปีข้างหน้า

ศูนย์วิจัยศุภาลัย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2018 ในแต่ละช่วงวัย และแต่ละระดับรายได้ โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,000 คน สอบถามจากความถี่ในการซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา พบว่า สินค้าที่ซื้อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำ คือ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำอัดลม, แปรงสีฟัน, ขนม, เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (เตารีด, หม้อหุงข้าว, ไดร์เป่าผม) และเสื้อผ้า ผลปรากฏว่า ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง มีการซื้อน้ำอัดลม แปรงสีฟัน ขนม และเสื้อผ้า มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี มากกว่ากลุ่มอายุ 39-55 ปีอย่างมีนัยสำคัญ และครอบครัวที่มีรายได้สูง (85,001 บาทขึ้นไป) มีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง (35,001-85,000 บาท) และรายได้น้อย (15,001-35,000 บาท) อย่างมีนัยสำคัญ

สินค้าที่ซื้อในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งใจจะซื้อในอีก 1 ปีข้างหน้า จะเป็นสินค้าที่มีราคาปานกลาง เช่น สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง/ใหญ่ (โทรทัศน์, ไมโครเวฟ, เครื่องดูดฝุ่น, ตู้เย็น ฯลฯ) พบว่า กลุ่มอายุน้อย (21-29 ปี) มีการซื้อหรือจะซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือมากกว่ากลุ่มอายุ 39-55 ปีอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงครอบครัวที่มีรายได้สูงมีการซื้อโทรศัพท์มือถือมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ ครอบครัวที่มีรายได้สูงและรายได้ปานกลางมีการซื้อหรือจะซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง/ใหญ่ มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ

สินค้าที่ซื้อในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งใจจะซื้อในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูง เช่น สินค้าประเภทที่อยู่อาศัย (บ้าน/คอนโดมิเนียม/ทาวน์โฮม) และรถยนต์ จากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-47 ปี มีการซื้อหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อที่อยู่อาศัย มากกว่ากลุ่มอายุ 48-55 ปี อย่างมีนัยสำคัญ และส่วนมากจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ และกลุ่มครอบครัวมีรายได้สูง มีการซื้อสินค้าประเภทรถยนต์มากกว่ากลุ่มรายได้ปานกลาง และรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ


กำลังโหลดความคิดเห็น...