xs
xsm
sm
md
lg

ธปท. ดึงสถาบันการเงินดูแลสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ธปท. ดึงสถาบันการเงินให้ความสำคัญดูแลสังคมยั่งยืน หนุนสินเชื่อให้กับเอกชนดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ปล่อยน้ำเสียระงับสินเชื่อ หนุนสินเชื่อสีเขียวกรีนบอนด์ ธปท. จับมือสถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์ “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” รองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาทางวิชาการ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” โดยระบุว่า เพื่อเชิญคณะกรรมการ ผู้บริหาร สถาบันการเงินมาร่วมสร้างความตื่นตัวกับกระแสโลก ซึ่งเริ่มให้ความสำคัญยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเพื่อพัฒนานวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินเชื่อพลังงานสะอาด การสร้างกระบวนการพิจารณาสินเชื่อกับเอกชนที่ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือระงับสินเชื่อหากเอกชนปล่อยมลภาวะออกสู่สิ่งแวดล้อม การปฏิเสธเอกชนที่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย ส่งเสริมการเงินให้กับประชาชนฐานราก จึงยินดีที่ผู้บริหารของสถาบันการเงินต่างตื่นตัวดูแลสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางสังคม จึงต้องให้ความสำคัญรองรับการดำรงชีวิตของคนในอนาคต

เพราะปัจจุบัน หลายองค์กรมักจะเน้นเครื่องมือระยะสั้น การกระตุ้นเศรษฐกิจการเงิน กำไรของผู้ถือหุ้น ราคาหุ้น เงินโบนัส แต่กลับลืมเรื่องระยะยาว ธปท. จึงต้องขอความร่วมมือกับสถาบันการเงิน เมื่อคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงต้องร่วมกันดูแล ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การฟอกเงิน การปั่นหุ้น ภาคการเงินสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องดังกล่าวได้ เพื่อต้องการให้ทุกแบงก์ร่วมมือกันเพื่อปรากฏผลเป็นรูปธรรมในช่วง 10 ปีข้างหน้า เพราะขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญดูแลความยั่งยืนทางสังคม เช่น การปล่อยสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ ช่วงแรกจะคาดการณ์ผลกำไรจากสินเชื่อ แต่เมื่อโครงการเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ เกิดการประท้วง มีปัญหาตามมาภายหลัง

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การปล่อยกู้ให้กับโครงลงทุนรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างสังคมยั่งยืน พลังงานสะอาด นับเป็นสิ่งที่ดี แต่รัฐบาลต้องชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคม และยังเรียกร้องให้ ธปท. กำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อให้กับเอกชนรายใหญ่ที่มีรายได้เงินทุนหมุนเวียนสูง เป็นองค์กรมีศักยภาพในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดรองอื่น เพื่อเปิดทางให้รายย่อย เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น หากปล่อยสินเชื่อกับเอกชนรายใหญ่ทำลายป่า แต่ปลูกข้าวโพดลี้ยงสัตว์ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เช่น จังหวัดน่าน หน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูป่าและส่งเสริมชุมชนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยกรรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กล่าวว่า แนวโน้มการระดมทุนด้วยกรีนบอนด์จะได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเจ้าของเงินลงทุนต้องการให้เงินของตนเองออกไปช่วยเหลือสังคม นอกจากการหวังผลกำไร ขณะนี้เริ่มมีธนาคารบางแห่งระดมทุนด้วยกรีนบอนด์ เมื่อสถาบันการเงินตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น ทั้ง ธปท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจต้องสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับสินเชื่อสีเขียว หรือกรีนบอนด์มากขึ้น ขณะที่แบงก์ต่างชาติ ระบุว่า การปล่อยสินเชื่อให้กับเอกชนผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินควรต้องพิจารณาให้รอบคอบ มีความเสี่ยงหรือไม่กับสังคม การดูแลสังคมให้ยั่งยืนจะสร้างผลตอบแทนระยะยาวมากเกินกว่าจะคาดการณ์ได้ในระยะสั้น กระแสโลกเริ่มกดดันกับภาคเอกชนที่ไม่ดูแลสังคม การขาดความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน” หรือบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ระหว่างผู้บริหาร 14 สถาบันการเงินสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน เป็นบัญชีเงินฝากเน้นใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายรักษาบัญชี การเปิดบัญชี ขณะที่บัตรเดบิตไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี หรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพื่อเป็นช่องทางให้รายย่อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเข้าถึงบริการทางการต้นทุนต่ำ ขณะที่ ธปท. กรมสรรพากร บริษัท เนชั่นแนล ITMX เริ่มเปิดใช้ระบบบริจาคเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึงผู้บริจาคโดยตรง โดยไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการพิจารณาการคืนภาษีกับกรมสรรพากร ลดปัญหาการเขียนใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จจากโรงเรียน โรงพยาบาล ได้อย่างตรงความจริง ไม่มีใบเสร็จปลอมเกิดขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...