xs
sm
md
lg

ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้น-ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล NFC เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลท.ขอให้ผู้ถือหุ้น-ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล NFC เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน หลังหุ้นจะกลับเทรด SET พรุ่งนี้ ขณะที่ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหุ้นอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ บมจ. เอ็นเอฟซี (NFC) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน หลังหุ้น NFC จะกลับเข้าซื้อขายใน SET ในวันพรุ่งนี้ (15 มิ.ย.) ขณะที่ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหุ้นอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในปัจจุบัน

NFC ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและขอให้เปิดซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศให้ NFC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 46 เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2545 ปรากฏส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ รวมทั้งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้ NFC พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย “SP” (Suspension) และให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป

โดยกำหนดให้หลักทรัพย์ของ NFC สามารถซื้อขายได้โดยไม่มีกรอบราคา (Ceiling & Floor) ในวันที่ 15 มิ.ย. 61 เพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...