xs
xsm
sm
md
lg

ปูนใหญ่ไฟเขียวบริษัทย่อยซื้อหุ้น “LSP” เพิ่ม 29% มูลค่า 2.9 พัน ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ไฟเขียวบริษัทย่อย “วีนา เอสซีจี เคมิคอลส์” เซ็นสัญญาซื้อหุ้น “LSP” เพิ่ม 29% มูลค่า 2.9 พันล้านบาท คาดเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 61

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัท วีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (VSCG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์ ที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามในสัญญากับ Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) เพื่อซื้อหุ้นสัดส่วน 29% ใน Long Son Petrochemicals Co. LTD (LSP) ที่ราคาประมาณ 2,900 ล้านบาท (2,052 พันล้านเวียดนามดอง) โดยคาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายเดือนมิถุนายน 2561

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ SCC จะถือหุ้นโดยอ้อมใน LSP เพิ่มขึ้นจาก 71% เป็น 100% ซึ่งหุ้นจำนวน 100% นี้จะถือโดยบริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ร้อยละ 82 และ บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC) ยังคงถือในสัดส่วน 18% เท่าเดิม ดังนั้น ส่วนทุน (ร้อยละ 40 ของเงินลงทุนรวม) ของ SCC ในโครงการมูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 173,000 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) จะเพิ่มขึ้นจาก 53,392 ล้านบาท ที่เคยแจ้งไว้เดิมเป็น 70,000 ล้านบาท เนื่องมาจากการเข้าถือส่วนทุนที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการด้านวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) ได้ภายในไตรมาสที่สามของปี 2561 และจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามแผนในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 โดยรัฐบาลเวียดนามยังคงให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้สิทธิพิเศษในโครงการ LSP ดังเดิม

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 0.51% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับ 1.88% ดังนั้น การรายงานสารสนเทศข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น