xs
xsm
sm
md
lg

บีซีพีจี ขายโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้กองทุนญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บีซีพีจี ขายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในญี่ปุ่น ซึ่งไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกัน มูลค่า 3,185 ล้านบาท เพื่อนำกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการมาใช้ลงทุนสำหรับโครงการใหม่ รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 22 พ.ค. 61 ว่า บอร์ดอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำหน่ายสินทรัพย์ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ Nikaho และ Nagi ขนาดกำลังการผลิตรวม27.6 เมกะวัตต์ ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น และ/หรือบริษัทลูกของกองทุน ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท และบริษัทย่อย
โดยมูลค่าการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายในการนำเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า 11,000 ล้านบาท หรือ 3,185 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 0.289533 บาทต่อเยน

สำหรับการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนฯ ในครั้งนี้ เพื่อนำกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการมาใช้ลงทุนสำหรับโครงการใหม่ รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอยู่กับข้อกำหนดเงื่อนไข และราคา ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าในโอกาสต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...