xs
xsm
sm
md
lg

ทีอาร์ซีฯ นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ-ก่อสร้างที่ครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น ดินเกมรุกสู่การเป็นผู้นำเพื่อการเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงาน และโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารปรับกลยุทธ์พัฒนาบุคคลากรภายในองค์ ควบคู่การพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจแบบต่อเนื่อง ตั้งเป้าปี 2562 นำพา TRC บรรลุเป้าหมาย ดันยอดรายได้แตะ 10,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนทางธุรกิจ

นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการ และการลงทุน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าเดินเกมรุกเพื่อนำบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำเพื่อการเป็นเลิศด้านการออกแบบและก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ในอุตสาหกรรมพลังงาน และโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ภายในปี 2562 จะนำพาให้ TRC บรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องยอดรายได้ 10,000 ล้าน ควบคู่การพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ ซึ่งขณะนี้ TRC ได้ขยายธุรกิจโดยการลงทุนตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท เพื่อความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ

“ตอนนี้เราขยายการลงทุนโดยตั้งบริษัท TRC-UT ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ำและเรายังร่วมทุนกับนักธุรกิจจีนจัดตั้ง บริษัท SHC เพื่อให้บริการด้านการจัดระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทั้ง 2 บริษัทที่ TRC ขยายต่อยอดลงทุนเป็นธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ infrastructure ซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับการประกอบกิจการของ TRC ต่อไปได้อย่างยั่งยืน” นายภาสิต กล่าว

นอกจาก TRC ยังมีแผนที่จะเร่งพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อคว้ารางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Thailand Quality Class) ให้ได้ภายในปี 2562 โดยกลยุทธ์พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยมีฐานความเชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากร หรือ ทุน ที่มีค่าที่สุดขององค์กร TRC จึงให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาบุคคลากร ทั้งหลักสูตรพัฒนาด้าน Soft Skills ต่าง ๆ และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามสายงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่เชี่ยวชาญ (Expertise) ในสายงานเฉพาะของตนเอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

“TRC จะเสริมศักยภาพทีมงานของบริษัทฯ ให้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่ ทั้งทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มีเกิดพลังคิดบวก ซึ่งนั่นก็จะทำให้ TRC สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ TRC เกิดนวัตกรรม แนวคิดใหม่ ๆ ที่จะสามารถพัฒนาการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ว่า ภายในปี 2562 ยอดขายทะลุ 10,000 ล้านบาท และพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อคว้ารางวัลมาตรฐาน TQC” นายภาสิต กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...