xs
xsm
sm
md
lg

ช่วยดูแลผู้ถือหุ้น“เอคิว”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


     แม้หุ้นอยู่ระหว่างถูกพักการซื้อขาย แต่บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือหุ้นเอคิว มีข่าวให้ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งชี้แจงการประกาศเพิ่มทุนอย่างละเอียดยิบ
     คณะกรรมการบริษัท เอคิวฯจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีมติลดทุนเหลือ6,337 ล้านบาท ก่อนจะเพิ่มทุนเป็น153,256 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้จำนวน 10,000 ล้านบาทเศษ และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
     การเพิ่มทุนกำหนดไว้ 2 ทางเลือกคือ นำหุ้นใหม่จำนวน 125,000 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมก่อน และจึงนำหุ้นใหม่อีก 100,000 ล้านหุ้น เสนอขายบุคคลในวงจำกัด
     หรือนำหุ้นใหม่จำนวน 100,000ล้านหุ้นเสนอขายบุคคลในวงจำกัดก่อน และจึงนำหุ้นจำนวน125,000ล้านหุ้นเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
     หุ้นใหม่ทั้งหมดเสนอขายราคาเท่ากันคือ หุ้นละ 5 สตางค์
     แต่การเพิ่มทุนครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท เอคิวฯ ยังไม่ได้เปิดเผยความเห็นว่า จะเลือกเพิ่มทุนในทางใด ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รายละเอียดการขายหุ้นบุคคลในวงจำกัด และการชำระหนี้ตามคำสั่งศาล
     จึงสั่งให้ชี้แจงข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติการเข้าทำรายการ ภายในวันที่1 มิถุนายนนี้

      ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการบริษัท เอคิวเคยมีมติเพิ่มทุนมาแล้ว โดยจะนำหุ้นใหม่จำนวน 125,00หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 8 สตางค์ และนำหุ้นใหม่อีกจำนวน125,000 หุ้น เสนอขายบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.198 บาท
     แผนการเพิ่มทุนครั้งก่อน ถ้าสำเร็จ ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมยอมใส่เงินเพิ่มทุน ถ้าบุคคลในวงจำกัดซื้อหุ้นจริง ฝ่ายบริหาร “เอคิว”จะโกยเงินเข้ามาจำนวนประมาณ 34,000 ล้านบาท และจะเปลี่ยนจากบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพตายซาก กลายเป็นหุ้นที่ฟื้นคืนชีพ มีเงินอู้ฟู่ขึ้นมาทันที
     แต่ไม่รู้ว่า การเพิ่มทุนครั้งก่อนมีปัญหาอะไร แผนการโกยเงินครั้งเดียวสบายกันไปทั้งชาติจีงงล้มพับ จนต้องปรับแผนใหม่ โดยลดราคาหุ้นเพิ่มทุนใหม่เหลือเพียง 5 สตางค์
     ระยะเวลาไม่ถึง 4 เดือน ฝ่านบริหารเอคิว ลดราคาหุ้นเพิ่มทุนกระหน่ำ จากเดิมจะขายผู้ถือหุ้นเดิม 8 สตางค์ และขายบุคคลในวงจำกัดหุ้นละ19.80 สตางค์ ตอนนี้ขายแค่ 5สตางค์ก็เอา

     ทำไมจึงขายหุ้นเพิ่มทุนราคานี้ เป็นประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งคำถาม และขอให้ชี้แจงวิธีการกำหนดราคา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา
     ผู้ถือหุ้นรายย่อยเอคิวล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 14,680 คน ถือหุ้นรวมกันสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน โดยทุกคนฝากชะตากรรมไว้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
     แต่การที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งให้ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนอย่างถี่ยิบ โดยมีข้อสังเกตมากมายนั้น กำลังทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่า คณะกรรมการบริษัทฯได้ทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างแท้จริงหรือไม่

     การเพิ่มทุนครั้งแรกที่ล้มเหลว การเพิ่มทุนครั้งใหม่ ซึ่งไม่รู้ว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะเล่นด้วยหรือไม่ จะเป็นการระดมทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ หรือระดมเงินโดยมีเจตนาอื่นแฝงเร้นหรือไม่
     แต่ไม่ว่า คณะกรรมการ”เอคิว”จะมีแผนสูบเงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อการใดก็ตาม ทุกความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากตลาดหลักทรัพย์ และอาจรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
     เพราะเมื่อบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ไม่มีเจ้าภาพ ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหุ้น จึงต้องทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นพิเศษ
     ผู้ถือหุ้นรายย่อยเอคิวเจ็บตัวหนักมาหลายรอบแล้ว ด้วยน้ำมือของนักลงทุนรายใหญ่ จึงไม่ควรปล่อยให้นักลงทุนขาใหญ่รายใด ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเอคิวต้องเจ็บปางตายซ้ำรอยอีก
กำลังโหลดความคิดเห็น