xs
xsm
sm
md
lg

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิร่มฉัตร ผนึกกำลังองค์กรรัฐ และเอกชนพัฒนา financial literacy เยาวชน จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หวังมุ่งพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิตแก่เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน (financial literacy) แก่กลุ่มเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 15 ปี เพราะเชื่อมั่นว่า เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เป็นโครงการสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ในปีนี้ เพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิตให้แก่เยาวชนไทย ผ่านการสอบแข่งขันเข้มข้น และยังเป็นการยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอยู่ในมาตรฐานระดับประเทศได้”

โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งที่ผ่านมา มีเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 24,653 คน จากสถานศึกษา 6,119 แห่งทั่วประเทศ และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

การแข่งขันในปีนี้ นอกจากจะจัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเพชรเม็ดงามด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จำลองนิทรรศการจาก “INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน” ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการเรียนรู้ และปลูกฝังวินัยการออม และการลงทุนให้แก่เยาวชนในรูปแบบ Interactive Self-Discovery Museum มาจัดแสดงภายในวันแข่งขันด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้เรียนรู้ เกิดทัศนคติที่ดี และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ตามแนวคิด “สนุกเรียน สนุกรู้ เรื่องเศรษฐศาสตร์” โดยรางวัลในปีนี้ประกอบด้วย ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานสถาบันขงจื๊อเส้นทางสายไหมทางทะเล กล่าวว่า โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เป็นการเฟ้นหาสุดยอดเพชรเม็ดงามทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดแข่งขันจึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้นำความรู้มาประยุกต์ และต่อยอดไปสู่ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนทั่วประเทศ และเป็นโครงการที่สร้างนักเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศสามารถแข่งขันทัดเทียมกับต่างประเทศได้ โดยเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันโครงการนี้เปรียบเสมือนเพชร ที่เรียกได้ว่าเป็นเพชรที่เจียระไนมาแล้ว พร้อมที่จะเปล่งประกายสะท้อนความงดงามออกมาได้อย่างเต็มที่

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน

โดยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค.2559 แข่งขันวันที่ 10-11 ก.ย.2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.2559 แข่งขันวันที่ 9 ต.ค.2559 ติดตามรายละเอียด และสมัครที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0-2009-9999


กำลังโหลดความคิดเห็น...