xs
xsm
sm
md
lg

ติงไอเดียคลังเข้าถือหุ้นใหญ่ ตลท. ผวาถูกการเมืองแทรกหลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สภาธุรกิจตลาดทุนฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัดแนวคิดคลังเข้ามาถือหุ้นใหญ่ใน ตลท. หลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาล หวั่นกระทบความเป็นองค์กรอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ผิดปกติ ลั่นยอมจ่ายภาษี 20% เหมือนกับนิติบุคลรายอื่น นายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ ชี้ยังไม่มีประเทศไหนดำเนินการในลักษณะดังกล่าว เพราะจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ขณะที่ 7 องค์กรตลาดทุน ลั่นไม่เอารัฐคุมตลาดหุ้น คาดได้ข้อสรุปสมาชิกสิ้นเดือนนี้

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ทบทวนข้อเสนอให้กำหนดตัวผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้ชัดเจน โดยระบุว่า FETCO โดยสมาชิก 7 องค์กร ได้หารือ และมีความเห็นตรงกันว่า ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเข้ามาเป็นเจ้าของ ตลท. เพราะมีความกังวลของความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยเฉพาะต้องเปลี่ยนผ่านอีกหลายรัฐบาล ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้

นอกจากนี้ การที่สมาชิกของ FETCO ไม่เห็นด้วยที่กระทรวงการคลังจะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ เพราะจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้เป็นองค์กรอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทางภาครัฐ ผ่านทางคณะทำงานแผนพัฒนาตลาดทุนไทย และยอมรับต่อการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีเจ้าของ แต่รัฐบาลต้องไม่ใช่ผู้ถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของกิจการ

“เราพร้อมที่จะรับฟังความเห็นจากรัฐบาล ซึ่งหากรัฐต้องการเงินทุนจาก ตลท.ในการนำไปพัฒนาประเทศ หรือเก็บภาษีจาก ตลท.ก็พร้อมที่จะทำตามที่เสนอมา แต่ต้องไม่ใช่การเก็บย้อนหลัง”

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลต้องการเงิน หรืองบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ตลท.ก็พร้อมที่จะให้การตอบแทนคืนผ่านการเสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 20 เหมือนกับนิติบุคคลรายอื่น โดยปัจจุบัน ตลท.มีกำไรสะสมสุทธิ 20,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาว่าจะเป็นเงินส่วนไหนของตลาดหุ้น และเอาไปใช้ทำอะไร เพราะตลาดหุ้นถือเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ของตลาดทุน รวมถึงหากรัฐเป็นเจ้าของ ตลท.อาจจะส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ทำให้ผิดปกติได้

โดยก่อนหน้านี้ ได้มีกระแสข่าวสะพัดว่า กระทรวงการคลังจะเข้ามาถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการแปรรูปเรียบ้รอยแล้ว จากปัจจุบันที่เป็นองค์กรอิสระที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในวงการตลาดเงินตลาดทุน

สำหรับรายละเอียดของ FETCO ประกอบด้วย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (บล.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่จะมีการปรับโครงสร้าง ตลท.ให้เป็นองค์กรที่มีเจ้าของเพื่อให้มีประสิทธิภาพชัดเจน แต่ตนไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเข้ามาเป็นเจ้าของ เพราะที่ผ่านมา ตลท.ก็ทำงานมีประสิทธิภาพ และดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว รวมทั้งเป็นผู้นำในตลาดหุ้นอาเซียนหลายด้าน

ปัจจุบัน ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพ์แห่งชาติ ปราศจากการแทรกแซงที่เกี่ยวข้องต่อภาครัฐ ขณะเดียวกัน ยังไม่มีประเทศไหนดำเนินการในลักษณะดังกล่าวด้วย เพราะจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวด้วย

ด้าน นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าทุกหน่วยงานมีเจตนาที่ดีต่อ ตลท. แต่ขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดทุนมากที่สุด หากจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์

ขณะที่ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า ต่อไป ตลท.จะมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นหากแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมถึงต้องดูว่าหากการทำงานไม่ตอบโจทย์รัฐ หรือเอกชนจะทำให้ปัญหาถอยหลังไปอีกได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...