xs
xsm
sm
md
lg

เร่งคลอด กบช.ให้เป็นสวัสดิการดูแล ปชช.วัยเกษียณให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สศค.ชี้ กบช.ภาคบังคับใกล้คลอดในเร็วๆ นี้ เพื่อให้เป็นสวัสดิการดูแลประชาชนวัยเกษียณให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เตรียมเดินหน้าเสนอคลังพิจารณา แย้มแนวทางในช่วงแรกอาจมีทั้งรูปแบบภาคบังคับ และสมัครใจเดินควบคู่กันไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงการศึกษาแนวทางตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) โดยระบุว่า ขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนเตรียมสรุปหลักเกณฑ์ทั้งหมดเร็วๆ นี้ เพื่อให้เป็นสวัสดิการดูแลประชาชนวัยเกษียณให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ดูแลข้าราชการทั้งรับบำนาญรายเดือน หรือบำเหน็จเป็นก้อนเดียว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูแลพนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทจดทะเบียน แต่รับเงินบำเหน็จเมื่อเกษียณการทำงาน ขณะที่กองทุนประกันสังคมดูแลพนักงาน บริษัทกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ดูแลผู้มีอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้างโดยรัฐบาลสมทบให้บางส่วน

นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงการคลังมีแนวคิดดูแลสวัสดิการให้ทุกคนได้มีโอากาสได้รับเงินบำนาญเพื่อให้มีเงินเดือนในยามเกษียณเพียงพอต่อการยังชีพ โดยมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน เพื่อให้พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจบางกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการดูแลในเรื่องบำนาญ หรือครอบคลุมไม่ถึง

ดังนั้น จึงมีแนวคิดให้ กบช.ดำเนินการแบบภาคบังคับสำหรับรัฐวิสาหกิจ บริษัทขนาดใหญ่ นำส่งเงินสมทบเข้า กบช. แต่ไม่ให้มีภาระเพิ่มมากกว่าพนักงานสมทบในปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างสมทบร้อยละ 10 ของเงินเดือน พนักงานจ่ายกองทุนร้อยละ 10 จะตัดมาสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 7 และแบ่งสมทบ กบช. ร้อยละ 3 เพื่อสะสมเงินระยะยาว และนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเป็นบำนาญรายเดือนในวัยชรา เนื่องจากไทยเริ่มเข้าสู่สังคมวัยชรา

ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า ขณะนี้ สศค.กำลังเร่งสรุปแนวทางการศึกษาทั้งหมด โดยต้องมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในช่วงแรกอาจมีทั้งรูปแบบภาคบังคับ และสมัครใจเดินควบคู่กันไป เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเร็วๆ นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...