xs
xsm
sm
md
lg

สยามแม็คโคร ไตรมาสแรกโกยกำไรกว่า 1.5 พันล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สยามแม็คโคร ไตรมาสแรกกำไร 1,513.98 ล้านบาท ขณะที่งวดนี้ปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,257.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 256.56 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 20.40% ผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO แจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,513.98 ล้านบาท ขณะที่งวดนี้ปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,257.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 256.56 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 20.40% ผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

โดยงวดนี้บริษัทฯ มียอดขายรวม 38,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาในอัตรา 12.4% สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และยอดขายจากการขยายสาขาใหม่ที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 โดยไตรมาสนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดสาขาใหม่ 3 สาขา ได้แก่ แม็คโคร สาขายโสธร สาขามหาสารคาม และสาขากัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นรูปแบบแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสขนาดเล็ก ทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาแม็คโคร ทั้งสิ้น 80 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่นอีก 5 แห่ง

อนึ่ง เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริการ 734 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 188 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 39,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 4,405 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.5%

โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 2,742 ล้านบาท หรือ 6.9% ของรายได้รวม และเพิ่มขึ้น 21.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 24.2% จากปีก่อน ตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา จำนวน 13 สาขา ในปี 2557 และ 3 สาขา ในไตรมาส 1 ปี 2558 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” และจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายจากระบบปฏิบัติการหลักในส่วนของค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์


กำลังโหลดความคิดเห็น