xs
xsm
sm
md
lg

“แม็คโคร” จัดกิจกรรมนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สระแก้ว - “แม็คโคร” จัดกิจกรรม “โชห่วยไทย.com” ต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วย รวมทั้งให้คำปรึกษาการบริหารจัดการร้าน สาธิตการวางผังร้านด้วยระบบ 3 มิติ และแนะนำแอปพลิเคชัน

วันนี้ (5 มิ.ย.) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว จัดงานวันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย ภายใต้โครงการ “โชห่วยไทย.com” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการร้านโชห่วย สาธิตการวางผังร้านด้วยระบบ 3 มิติ โดยมี นายอภิชัย อภิวัฒนา พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน

นายอภิชัย กล่าวว่า การจุดประกายความคิดให้เจ้าของร้านค้า และการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกของไทย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ ได้มีโอกาสรับรู้ และต่อยอดความคิด รวมทั้งยังความสามารถต่อยอดธุรกิจไปสู่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้ ทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจให้ร้านโซห่วยไทยให้มีการพัฒนา และอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายเกรียงไกร กิติวิริยกุล ผู้จัดการทั่วไปห้างสยามแม็คโคร จำกัด สาขาสระแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นจะช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการร้านโชห่วย ให้สามารถปรับตัวเข้าต่อสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ และได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานมีทั้งให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการร้านปลีกให้แก่ลูกค้าสมาชิก แนะนำการออกแบบ และจัดวางสินค้าในรูปแบบ 3 มิติ รวมทั้งแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่แม็คโครจัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสมาชิกได้ใช้แอปพลิเคชันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงโปรโมชันสินค้าที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น