xs
xsm
sm
md
lg

คาดค่าครองชีพ-การเมือง ฉุดเม็ดเงินจับจ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์หดตัว 13.7%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดค่าครองชีพ-การเมือง ฉุดเม็ดเงินจับจ่ายภายในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้หดตัวถึงร้อยละ 13.7 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2557 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 500 ราย อายุระหว่าง 16-65 ปี พบว่า เม็ดเงินภายในประเทศสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของคนกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ 22,000 ล้านบาท หดตัวถึงร้อยละ 13.7 ถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 5 ปี แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะจำนวนวันหยุดที่น้อยกว่าปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพ และสถานการณ์ทางการเมืองยังเป็นปัจจัยหลักที่กดดันอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 คนกรุงเทพฯ เลือกพักผ่อนทำกิจกรรมภายในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่สัดส่วนการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดลดลง โดยกิจกรรมหลักที่นิยมทำในช่วงสงกรานต์ ได้แก่ การเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่มครอบครัว และเพื่อนฝูง ขณะที่การชอปปิ้งซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิตของปีที่แล้วมีแนวโน้มได้รับความนิยมลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากมุมมองด้านกำลังซื้อผู้บริโภคที่ยังอยู่ในช่วงขาลง

ทั้งนี้ มหกรรมลดราคาสินค้ายังคงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีบทบาทสำคัญในการจูงใจให้คนกรุงเทพฯ หันมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
กำลังโหลดความคิดเห็น